Vision

Heljarödsgården vill vara en oas för människan, där hon i stillhet får möta och upprättas av Gud till ande, själ och kropp. All vår verksamhet ska syfta till att Guds rike växer i och runt omkring oss.

Vi önskar att Heljarödsgården skall få vara en böne- och retreatgård med en kärna av medarbetare som bor eller verkar på gården, och som bidrar till att skapa en miljö och rytm av bön och arbete. Vi vill också vara en resurs för alla kyrkor i Nordvästra Skåne och regelbundet be för dessa och gårdens besökare. Målet är att alla som besöker oss ska komma till en inbjudande gård med avskildhet, enkelhet och god service. Vi vill att gården ska vara ett uttryck för Guds handlande i vår tid. Vårt centrum är tron på Jesus Kristus och vårt uppdrag är att göra honom känd, trodd och älskad.