Kommuniteten Arken

Kommuniteten Arken är en kristen gemenskapsform som fortfarande är i en uppstartsfas. Vi som leder denna gemenskap är: Freja & Jona Albertsson (med barn) och Lisa Skarin.

Sedan början på 2021 har vi träffats regelbundet för att be, söka Gud och planera för kommunitetslivet. Vi är glada att se bitar falla på plats och har stor förväntan på vad som är på gång framöver. Kommuniteten har nu fått ett namn: Arken!
En samlingsplats för bön och gemenskap 🙂

Aktuellt just nu är att Arken har börjat i liten skala, genom att vi ledare praktiserar kommunitetsliv med bön & lovsång, måltider och gemenskap. Detta händer en gång i veckan sedan hösten 2021. Vi vill givetvis att fler ska få möjlighet att ansluta till andakter och gemenskap – därför kommer vi bjuda in till öppna samlingar framöver som intresserade är välkommen att ta del av! 

I takt med att vi praktiserar och planerar så växer Arkens struktur fram och nästa steg är att formulera den “regel” som kommer länka samman medlemmarna, med bl.a. vision och samlingarnas innehåll och rytm. En sådan regel är basen i en kommunitet, där medlemmar ger ett löfte om att gemensamt leva efter denna. Med tiden kommer givetvis möjlighet att anmäla intresse för medlemskap! Utöver detta planerar vi också för att ha öppna samlingar dit alla är välkomna!

Avslutningsvis vill vi tacka för alla böner och uppmuntran som vi får av så många människor – det gör skillnad!
Har ni frågor eller vill ta kontakt med oss, är ni alltid välkomna att mejla till arken@heljarodsgarden.se

Med önskan om Guds välsignelse
Freja, Jona och Lisa

Öppen samling i vår:
16 januari, 20 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni

Håll utkik efter mer info här på hemsidan och på gårdens facebook-sida.

Hoppas vi ses framöver!