Styrelsen

Våra förtroendevalda är

Karl-Åke Jönsson, ordf. (ordforande@heljarodsgarden.se)
Freja Albertsson, vice ordf.
Elisabeth Henrysson, sekr.
Calle Jarbo
Carl-Johan Rosenkvist

Kassör utanför styrelsen: Ingemar Lindman

Be gärna för styrelsen om glädje och vishet i uppdraget att vara styrelse för Heljarödsgården.

För medlemmar som vill ha medlemsavgiften på autogiro
Autogiro-blankett för nedladdning:  Autogiro_Heljarods_ungdomsgard