Bön

Heljarödsgården anordnar tre bönedagar utspridda över året. Att investera i stilla stunder med Gud är att investera i en livsviktig Gudsrelation. När vi drar oss närmre Gud så präglas vi av hans personlighet och får mer livskraft. Något vi alla behöver.

I stillhet inför påsk

I stillhet inför uppstart

I stillhet inför jul och advent

En bönedag innehåller måltidsgemenskap, bön, lovsång, undervisning och vittnesbörd. I alla tider har människor sökt sig till platser som ger ro. Jesus drog sig också undan till öde trakter för att be. Välkommen att göra detta tillsammans med oss. Se mer info i kalendern och på vår Facebooksida.