heljarod_top2

IMG_4871

Bön&Retreat

Heljarödsgården anordnar retreater vår och höst. Både i form av stilla dagar samt över helger. Att investera i stilla stunder med Gud är att investera i en bättre Gudsrelation samt ett mer balanserat liv. Något vi alla behöver.

Vad är en retreat?
Retreat är ett engelskt ord som betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt sig till platser som ger ro. Jesus drog sig också undan till öde trakter för att be.

Vila
I retreaten erbjuds vila från omgivningens brus. I centrum står andliga behov och hjärtats samtal med Gud.

Tystnad
Under retreaten omges man av den goda tystnaden. Under måltiderna spelas lugn musik.

Eftertanke
Under tystnad väcks tankar och känslor som ger behov av att samtala i förtroende med någon. Retreatledaren är präst och själavårdare och erbjuder personligt samtal.

Bönerytm
Gudstjänst är en del av retreaten och firas i form av tideböner. Denna tradition härstammar från den första kristna kyrkan. Man läser och lovsjunger texter från Psaltaren.